Bơm màng Argal DDA 38C/50C

  • Lưu lượng Max: 50 lít/phút
  • Áp suất đẩy Max: 7 bar
  • Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
  • Bơm tự hút: 5m
Danh mục: