Bơm bột Godo QBF-40/100 Inox

  • Khối lượng bột :0-6 tấn/h
  • Độ đẩy cao: 0-30m
  • Áp làm việc 0-7 bar