Bơm định lượng Hanna Series BL

  • Dải lưu lượng: (1,5-18) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (0,5-13) bar
  • Vật liệu đầu bơm: PVDF
  • Nhiệt độ max: 50oC