Bơm định lượng Doseuro Series SML

  • Dải lưu lượng : (1-22) Lít/h
  • Áp suất đầu xả : (1-20) bar
  • Vật liệu đầu bơm : PVC, PP, PVDF, SS 316
  • Vật liệu màng, bi, đế : PTFE (Teflon), PVC, Viton, SS 316L