Bơm định lượng Doseuro Series A

  • Dải lưu lượng: 0.8-1042 (Lít/h)
  • Áp suất đầu xả: 4,5-250 (bar)
  • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316
  • Vật liệu Piston: SS 316, Cerami