Bơm định lượng Doseuro Series A-I

  • Dải lưu lượng : (1,2-3800) Lít/h
  • Áp suất đầu xả : (2,7-250) bar
  • Vật liệu đầu bơm : PVC, Inox 316L
  • Vật liệu Piston : SS 316L, Ceramic