Bơm định lượng Cheonsei Series KPV

  • Dải lưu lượng: (0,6-160) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (225-16) bar
  • Vật liệu đầu bơm: SS316
  • Vật liệu Piston: SS316