Showing 19–25 of 25 results

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 66605J-344

 • Lưu lượng: 54,5 (Lít/phút)
 • Áp suất: 6,9 (Bar)
 • Kích thước cổng vào ra: 1/2 (inch)

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 3/8 Inch

 • Lưu lượng: 2.4m3/giờ
 • Cột áp: 6.9 bar
 • Vật liệu: Nhựa PP, PVDF

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 3 Inch

 • Lưu lượng: 897 lít/phút
 • Cột áp: 8.3 bar
 • Vật liệu: thân nhựa, thân nhôm

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 2 inch

 • Lưu lượng: 651 lít/phút
 • Cột áp: 8.3 bar
 • Vật liệu: Nhôm, nhựa...

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 1.5 inch thân nhựa

 • Dải lưu lượng: (1 – 22,7) m3/h
 • Áp suất đầu xả: 8.3bar
 • Áp suất khí cung cấp max: 8.3bar

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 1 inch thân nhựa

 • Model sản phẩm: Aro 1" inch
 • Lưu lượng: 177,9 (Lít/phút)
 • Áp lực: 8.4 (bar)
 • Vật liệu: Nhựa

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 1 inch nhôm teflon

 • Model sản phẩm: 666100-344C
 • Lưu lượng: 133 (Lít/phút)
 • Áp lực: 8.6 (bar)
 • Vật liệu: Vỏ nhôm, màng teflon