Showing 10–18 of 25 results

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666150-3C9-C

 • Lưu lượng: 340,7 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Hytrel

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666150-344-C

 • Lưu lượng: 340,7 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: PP / PTFE

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666120-344-C (BSP)

 • Lưu lượng: 133 ( Lít/phút )
 • Áp suất: 8,3 (Bar)
 • Kích thước cổng vào ra: 1 (inch)

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666101-244-C

 • Lưu lượng: 133 (Lít/phút)
 • Áp suất: 8,3 (Bar)
 • Kích thước cổng vào ra: 1 (inch)

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666100-3C9-C

 • Lưu lượng: 133 L/ phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Hytrel

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666100-344-C (NPT)

 • Lưu lượng: 133 ( Lít/phút )
 • Áp suất: 8,3 (Bar)
 • Kích thước cổng vào ra: 1 (inch)

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 66605J-444

 • Lưu lượng: 49 Lít/phút
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PP / PTFE

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 66605J-3EB

 • Lưu lượng: 54,5 L/phút
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PP / Santo