Hiển thị 1–9 của 47 kết quả

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon MPB1/4 TS3PP

 • Lưu lượng: 15 l/p
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PP / Santo
 • Size: 1/4 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon MPB1/4 TS3K

 • Lưu lượng: 15 l/p
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PVDF / Santo
 • Size: 1/4 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon MPB 1/4 TT3PP

 • Lưu lượng: 15 l/p
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PP / PTFE
 • Size: 1/4 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon MPB 1/4 TT3K

 • Lưu lượng: 15 l/p
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PVDF/ PTFE
 • Size: 1/4 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon M30B1ANNABS 100

 • Lưu lượng: 889 l/p
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Neo
 • Size: 3 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon M30B1AGTABS 100

 • Lưu lượng: 889 l/p
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / PTFE - Neo
 • Size: 3 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon M30B1ABBABS 100

 • Lưu lượng: 889 l/p
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Buna
 • Size: 3 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon M20B3P2PPUS100

 • Lưu lượng: 605 l/p
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PP / PTFE - Santo
 • Size: 2 inch

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon M20B3P1PPUS000

 • Lưu lượng: 605 l/p
 • Cột áp: 7
 • Vật liệu: PP / Santo
 • Size: 2 inch