Showing 19–22 of 22 results

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-80S Nhựa

 • Model: QBY3- 80S NHỰA
 • Lưu lượng: 568 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 3'' (90mm)

50.674.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-100P INOX

 • Model: QBY3-100P INOX
 • Lưu lượng: 568 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 4'' (125mm)

45.169.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-100S Nhựa

 • Model: QBY3-100S NHỰA
 • Lưu lượng: 568 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 4'' (125mm)

50.674.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-125P INOX

 • Model: QBY3-125P INOX
 • Lưu lượng: 1041 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 5'' (140mm)

58.235.000