Showing 10–18 of 22 results

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-32P INOX

 • Model: QBY3- 32P INOX
 • Lưu lượng: 151 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1-1/4'' (42mm)

12.765.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-32S Nhựa

 • Model: QBY3- 32S NHỰA
 • Lưu lượng: 151 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1-1/4'' (42mm)

11.361.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-40P INOX

 • Model: QBY3- 40P INOX
 • Lưu lượng: 152 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1-1/2'' (48mm)

12.765.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-40S Nhựa

 • Model: QBY3- 40S NHỰA
 • Lưu lượng: 152 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1-1/2'' (48mm)

11.361.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-50P Inox

 • Model: QBY3- 50P INOX
 • Lưu lượng max: 378.5 (Lít/phút)
 • Ống vào ra chất lỏng: 2'' (60mm)

24.402.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-50S Nhựa

 • Model: QBY3- 50S NHỰA
 • Lưu lượng max: 378.5 (Lít/phút)
 • Ống vào ra chất lỏng: 2'' (60mm)

24.445.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-65P INOX

 • Model: QBY3- 65P INOX
 • Lưu lượng max: 378.5 (Lít/phút)
 • Ống vào ra chất lỏng: 2-1/2'' (75mm)

24.402.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-65S Nhựa

 • Model: QBY3- 65S NHỰA
 • Lưu lượng max: 378.5 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 2-1/2'' (75mm)

24.445.000

Bơm màng hóa chất

Bơm màng QBY3-80P INOX

 • Model: QBY3- 80P INOX
 • Lưu lượng: 568 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 3'' (90mm)

45.169.000