Showing 19–24 of 24 results

Bơm định lượng

Bơm định lượng Hanna Series BL

 • Dải lưu lượng: (1,5-18) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (0,5-13) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PVDF
 • Nhiệt độ max: 50oC

Bơm định lượng Pulsafeeder

Bơm định lượng Pulsafeeder C Chemtech

 • Dải lưu lượng: (0,47-31) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (2,5-7) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, SAN
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), Hypalon, Viton, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng Pulsafeeder C Plus

 • Dải lưu lượng: (2-10) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (3-5) bar
 • Vật liệu đầu bơm: SAN, PVC, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,

Bơm định lượng

Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron

 • Dải lưu lượng: (0,5-94) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (2-17) bar
 • Vật liệu đầu bơm: SAN, PVC, PVDF, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), Hypalon, Viton, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng Blue White Series C-600HV

 • Dải lưu lượng: (29-124) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (0,4-1,4) bar
 • Vật liệu đầu bơm: Acrylic
 • Nhiệt độ max: 50oC

Bơm định lượng

Bơm định lượng Blue White Series C-600P

 • Dải lưu lượng: (3-60) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (8-1) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PVDF
 • Nhiệt độ max: 50oC