Showing all 3 results

Bơm định lượng

Bơm định lượng Cheonsei Series KS

 • Dải lưu lượng: (1,2-2700) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (10-3) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE (Teflon)

Bơm định lượng

Bơm định lượng Cheonsei Series KD

 • Dải lưu lượng: (1,2-2700) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (10-3) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, PVDF, SS316
 • Vật liệu màng: PTFE (Teflon)

Bơm định lượng

Bơm định lượng Cheonsei Series KPV

 • Dải lưu lượng: (0,6-160) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (225-16) bar
 • Vật liệu đầu bơm: SS316
 • Vật liệu Piston: SS316