Showing 1–9 of 24 results

Bơm định lượng

Bơm định lượng Doseuro Series FM

 • Dải lưu lượng: (4-47) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (5-10) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, PYREX, SS 316

Bơm định lượng

Bơm định lượng Doseuro Series SML

 • Dải lưu lượng : (1-22) Lít/h
 • Áp suất đầu xả : (1-20) bar
 • Vật liệu đầu bơm : PVC, PP, PVDF, SS 316
 • Vật liệu màng, bi, đế : PTFE (Teflon), PVC, Viton, SS 316L

Bơm định lượng

Bơm định lượng Doseuro Series A-I

 • Dải lưu lượng : (1,2-3800) Lít/h
 • Áp suất đầu xả : (2,7-250) bar
 • Vật liệu đầu bơm : PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston : SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng Doseuro Series B

 • Dải lưu lượng: 1,5-1068 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 4,5-20 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, Inox 316
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon)

Bơm định lượng

Bơm định lượng Doseuro Series A

 • Dải lưu lượng: 0.8-1042 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 4,5-250 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316
 • Vật liệu Piston: SS 316, Cerami

Bơm định lượng

Bơm định lượng Doseuro Series D

 • Dải lưu lượng: (4-574) Lít/h
 • Áp suất đầu xả: (1,5-14) bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316, PVC, PVDF
 • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton, PVDF

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RBB

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 4-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RC

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 5-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic

Bơm định lượng

Bơm định lượng OBL Series RCA

 • Dải lưu lượng: 0,8-300 (Lít/h)
 • Áp suất đầu xả: 5-40 (bar)
 • Vật liệu đầu bơm: PVC, Inox 316L
 • Vật liệu Piston: SS 316L, Ceramic