Bơm Màng Godo QBW3-25

  •  Lưu lượng chất lỏng :57 (Lít/phút)
  • Áp lực: 8,4 (Bar)
  • Đường kính ống vào/ra: 1 (Inch)
  • Đường kính khí: 1/4 (Inch)