Bơm định lượng Pulsafeeder C Plus

  • Dải lưu lượng: (2-10) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (3-5) bar
  • Vật liệu đầu bơm: SAN, PVC, Inox 316
  • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton,