Bơm định lượng Doseuro Series D

  • Dải lưu lượng: (4-574) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (1,5-14) bar
  • Vật liệu đầu bơm: PP, Inox 316, PVC, PVDF
  • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, Viton, PVDF