Hiển thị 1–9 của 22 kết quả

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY4-10P Inox

 • Model: QBY4-10P INOX
 • Lưu lượng: 22 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 3/8''( 17mm)

5.266.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY4-10S Nhựa

 • Model: QBY4-150S NHỰA
 • Lưu lượng: 22 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 3/8''( 17mm)

7.697.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY4-15P INOX

 • Model: QBY4-15P INOX
 • Lưu lượng: 22 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1/2''( 21mm)

5.266.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY4-15S Nhựa

 • Model: QBY4-15S NHỰA
 • Lưu lượng: 22 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1/2''( 21mm)

7.697.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY3-20P INOX

 • Model: QBY3-25P INOX
 • Lưu lượng: 57 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 3/4''( 27mm)

8.477.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY3-20S Nhựa

Model: QBY3-20S nhựa Lưu lượng: 27 (Lít/phút) Ống vào ra chất lỏng: 3/4'' ( 27 mm)

7.697.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY3-25P INOX

 • Model: QBY3-25P INOX
 • Lưu lượng: 57 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1''( 34mm)

8.477.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY3-25S Nhựa

 • Model: QBY3-25S NHỰA
 • Lưu lượng: 57 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1''( 34mm)

7.697.000

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY3-25AP Inox

 • Model: QBY3-25AP INOX
 • Lưu lượng: 116 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 1''( 34mm)

11.938.000